• TOEFL

  • IELTS

HeaderMainBanner

Kiểm tra mô phỏng

Luyện tập với các bài kiểm tra mô phỏng như bài thi thật. Nhận điểm số của bạn và cải thiện với lời giải thích chi tiết.
a blue target board
Nhấn vào đây để đặt điểm mục tiêu của bạn!
a blue target board
Nhấn vào đây để nhập ngày thi của bạn!
Limited Access
Bạn cần đăng ký thành viên
Có quyền truy cập vào nhiều nội dung hơn với tư cách thành viên TG
testglider pass
Mua tư cách thành viên để luyện tập với nhiều bài kiểm tra hơn.
Danh sách các bài kiểm tra mô phỏng