• TOEFL

  • IELTS

HeaderMainBanner

Học

Học IELTS™ bằng cách sử dụng các câu hỏi thực hành, bài giảng và các tài liệu học tập khác.
a blue target board
Nhấn vào đây để đặt điểm mục tiêu của bạn!
a blue target board
Nhấn vào đây để nhập ngày thi của bạn!
Limited Access
Bạn cần đăng ký thành viên
Có quyền truy cập vào nhiều nội dung hơn với tư cách thành viên TG
testglider pass
Câu hỏi thực hànhFREE
AI của TestGlider đề xuất các loại câu hỏi bạn cần luyện tập nhiều nhất. Bằng cách so sánh dữ liệu kiểm tra của bạn với dữ liệu của những người dùng khác có hồ sơ học tập tương tự, AI sẽ dự đoán loại câu hỏi mà bạn có nhiều khả năng gặp khó khăn nhất.
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
Bài giảngFREE
Mẹo và tài liệu khác